Integritetspolicy

Registratorn är enligt dataskyddsförordningen skyldig att på ett tydligt sätt informera de registrerade. Denna dataskyddsbeskrivning fyller informationsskyldigheten.

Ägare till registret

Borgå Konsertförening – Porvoon Konserttiyhdistys rf
Kontaktuppgifter:
c/o Jan Salvén
Brunnsgatan 9 A 4
06100 BORGÅ

Borgå Konsertförening – Porvoon Konserttiyhdistys rf
Kontaktuppgifter:
c/o Jan Salvén
Brunnsgatan 9 A 4
06100 BORGÅ
+358 50 555 7756
jan.salven@gmail.com

Kontaktuppgifter i ärenden angående registret:
Dataskyddsansvarig
Borgå Konsertförening – Porvoon Konserttiyhdistys rf
c/o Jan Salvén
Brunnsgatan 9 A 4
06100 BORGÅ
+358 50 555 7756
jan.salven@gmail.com

Medlemsregister

Borgå Konsertförening – Porvoon Konserttiyhdistys rf (senare BKF_PKY) upprätthåller en databas med sina ordinarie och understödsmedlemmars kontaktuppgifter. Medlemsregistret upprätthålls av styrelsen.

BKF-PKY är personuppgiftsansvariga i förhållande till medlemsregistret. Registret används endast för drivandet av verksamheten. Medlemmarnas kontaktuppgifter sparas så länge medlemskapet är i kraft och lagen kräver. Informationen ges inte vidare i någon form till tredje part.

I medlemsregistret samlar vi in personuppgifter i enlighet med föreningslagen och bokföringslagen. Registret används också för fakturering av den årliga medlemsavgiften samt för förköpsbeställning och notering och av utlösta konsertbiljetter.

Medlemsregistret består av: Medlemsnummer, Namn, Adress, E-post, Telefon, Födelseår, Medlemsavgiftsbetalningsuppgifter, Föreningens Hederstitlar och Biljettinfo. Uppgifterna samlas in från den registrerade själv. Kopplingen sker via namn och adress.

Medlemsregistret används av föreningens styrelse. BKF-PKY upprätthåller ett medlemsregister och sparar uppgifterna i registret enligt lagens krav. Bokföringslagen stipulerar att verifikatsuppgifter sparas i sex år. Efter att medlemskapet upphört förvarar vi medlemsuppgifterna för medlemmar som har fått ett hedersomnämnande i föreningen. Gällande medlemmar som innehaft förtroendeuppdrag sparar vi endast namn, datum och förtroendeuppdrag och för hedersomnämnanden sparar vi namn, hedersomnämnde, datum och kommentar.

Medlems registerrättigheter

Föreningens medlem har rätt till ett registerutdrag där det framgår vilka uppgifter som har lagrats i medlemsregistret. Utdraget erhålls skriftligen per e-post eller brevledes inom en månad genom att kontakta BKF-PKYs ordförande. Medlemmen har rätt att korrigera sina uppgifter. En medlem som inte längre vill ha sina uppgifter i medlemsregistret kan vara i kontakt med föreningens styrelse. Medlemmen har rätt att få sina uppgifter raderade med begränsning av bokföringslagen, det vill säga som grundregel sex år efter utträde ur föreningen.

En person vars uppgifter finns i medlemsregistret har rätt att klaga på BKF-PKYs hantering av dennes uppgifter genom att skicka in en klagan till Dataskyddsombudsmannen. www.tietosuoja.fi