Vi skapar en ny tradition där julhögtidens väntetid inleds i stämningsfulla Borgå domkyrka den första söndagen i advent.
Johann Sebastian Bachs Juloratorium förmedlar vackert julberättelsen och inleder julfirandets förberedelsetid.

Artister:
Anna Ginström, sopran
Ruut Karhula, alt
Niilo Erkkilä, tenor
Marko Korpela, bas

Finländska barockorkestern (FiBO)
Juloratoriekören

Kapellmästare Eric-Olof Söderström

Biljetter

norm. à 29,50 € (inkl. serviceavgift)
pensionär och studerande à 27 € (inkl. serviceavgift)

Från nätbutiken Netticket.fi, Kulturhuset Grand eller vid dörren.

Netticket logo.