Konsertsalar

Borgå domkyrka i Gamla stan i Borgå.

Borgå domkyrka

Borgå Domkyrka, vars historia går bakåt i tiden ända till 1200-talet, är den viktigaste kyrkan för gudstjänstfirande för den svenska och den finska församlingen samt för Borgå stift. I domkyrkan firas mässor, gudstjänster och olika kyrkliga förrättningar. Särskilt populär är den som vigselkyrka. Domkyrkans akustik lämpar sig även mycket väl för konserter.

Borgå domkyrkas hemsida
Öpnna karta


Vinterbild av Sibbo kyrka.

Sibbo kyrka

Sibbo kyrka byggdes år 1885. Arkitekt var Theodor Decker, som då bodde på Östersundom gård. Ursprungligen hade kyrkan ca 1 500 sittplatser, av vilka ca 1 000 finns kvar. Att Sibbo fick en så stor tegelkyrka i mellaneuropeisk stil skall ses mot bakgrunden av förryskningssträvandena vid samma tid, och det faktum att kyrkan byggdes på synlig plats vid Kungsvägen mot S:t Petersburg. Församlingens storlek i slutet av 1800-talet motiverade inte en så stor kyrka. År 2001 återställdes kyrkans interiör i ursprungligt skick.

Sibbo kyrkas hemsida
Öppna karta