Tietosuojakäytäntö

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Rekisterinpitäjä

Borgå Konsertförening – Porvoon Konserttiyhdistys rf
Yhteystiedot:
c/o Jan Salvén
Kaivokatu 9 A 4
06100 PORVOO

Borgå Konsertförening – Porvoon Konserttiyhdistys rf
Yhteystiedot:
c/o Jan Salvén
Kaivokatu 9 A 4
06100 PORVOO
+358 50 555 7756
jan.salven@gmail.com

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Tietosuojavastaava
Borgå Konsertförening – Porvoon Konserttiyhdistys rf
c/o Jan Salvén
Kaivokatu 9 A 4
06100 PORVOO
+358 50 555 7756
jan.salven@gmail.com

Jäsenrekisteri

Borgå Konsertförening – Porvoon Konserttiyhdistys rf (jäljempänä BKF_PKY) ylläpitää vakituisten ja kannatusjäsentensä yhteystietojen tietokantaa. Tietokannan ylläpitää yhdistyksen hallitus.

BKF-PKY on henkilötietovastuussa jäsenrekisteristä. Rekisteri käytetään vain toiminnan ohjaamiseen. Jäsenten yhteystiedot säästetään niin kauan kuin jäsenyys on voimassa ja lain vaatimalla tavalla. Rekisteritietoa ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Jäsenrekisteriin kerätään henkilötietoja yhdistys- ja kirjanpitolakien mukaisesti. Rekisteri käytetään myös vuotuisen jäsenmaksun laskutukseen sekä lippujen etukäteisvarausta ja lunastusta varten.

Jäsenrekisteri muodostuu seuraavista tiedoista: Jäsennumero, Nimi, Osoite, Sähköpostiosoite, Syntymävuosi, Jäsenmaksutiedot, Yhdistyksen kunniamaininnat ja Lipputiedot. Tiedot kerätään suoraan yhdistyksen jäseniltä. Rekisterin kytkennät tapahtuvat nimen ja osoitteen mukaan.

Yhdistyksen hallitus käyttää yhdistyksen jäsenrekisteriä. BKF-PKY ylläpitää jäsenreksiterin ja tallentaa tiedot rekisteriin lakien vaatimusten mukaisesti. Kirjanpitolaki määrää, että tositetiedot on säästettävä kuusi vuotta. Jäsenyyden loppumisen jälkeen arkistoimme yhdistyksen kunniamaininnan saaneiden jäsentiedot. Luottamustehtävien jäsenten tiedoista säästetään nimi, pvm ja luottamustehtävä ja kunniamaininnan saaneiden jäsenten osalta nimi, kunniamaininta, pvm ja kommentit.

Jäsenen rekisterioikeudet

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus saada rekisteriote, josta selviää tiedot, joita on tallennettu jäsenrekisteriin. Rekisteriote toimitetaan kirjallisesti sähköpostilla tai kirjeellä kuukauden sisään sen jälkeen kun pyyntö on toimitettu yhdistyksen puheenjohtajalle. Jäsenellä on oikeus korjata tietonsa rekisterissä. Jäsen, joka ei halua säilyttää tietonsa rekisterissä tulee olla yhteydessä yhdistyksen hallitukseen. Jäsenellä on oikeus poistaa tietonsa kirjanpitolain mukaisesti, joka käytännössä on kuuden vuoden jälkeen jäsenen jätettyä yhdistyksen.

Henkilöllä, jonka tiedot löytyvät jäsenrekisteristä, on oikeus valittaa BKF-PKYn jäsentietojen käsittelystä lähettämällä valituksen Tietosuojavaltuutetulle. www.tietosuoja.fi