Medlemskap

Högklassiga konserter för våra medlemmar

Föreningen Borgå Konsertförening – Porvoon Konserttiyhdistys rf har ordinarie medlemmar och understödande medlemmar samt en styrelse som utses av ordinarie medlemmar på föreningens årsmöte. Ordinarie medlemmar kallas av styrelsen, medan alla intresserade kan bli understödande medlemmar. Ordinarie medlemmar förväntas konkret och aktivt bidra till föreningens verksamhet. Understödande medlemmar har rätt att närvara och yttra sig vid föreningens möten, men har ingen rösträtt. Läs mer om föreningen.

Medlemsavgift och förmåner

Medlemsavgiften för understödande medlemmar är 50 €/år och innefattar en biljett till Juloratoriet i Borgå eller Sibbo.

Understödande medlemmar möjliggör via sin medlemsavgift föreningens program och kan för t.ex. recitalkonserterna ges förköpsrätt före den allmänna biljettförsäljningen. Vidare ordnas medlemsaftnar i form av konsertpresentationer inför konserterna.

Bli medlem

Ansök om medlemskap genom att fylla i formuläret. I returmeddelandet får du vårt kontonummer. Medlemsavgiften är 50€/år/medlem (verksamhetsperiod 1.6 – 31.5). Endast betald medlemsavgift berättigar till medlemskap och förmåner. Personuppgifterna som du uppgett sparas i föreningsregistret så länge personen är medlem. Uppgifterna ges inte vidare till tredje part.

Fyll i formuläret
Fyll i efternamn
Fyll i förnamn
Fyll i gatuadress
Fyll i postnummer
Fyll i postanstalt
Fyll i e-post
Fyll i telefonnummer
Fyll i födelseår
Skicka meddelande knapp