Julhögtidens väntetid inleds första advent, som i år infaller den första veckan i december. Johann Sebastian Bachs Juloratorium förmedlar vackert julberättelsen och inleder julfirandets förberedelsetid.

Artisterna publiceras i september.

Finländska barockorkestern (FiBO)
Juloratoriekören

Kapellmästare Eric-Olof Söderström

Biljetter

norm. à 29,50 € (inkl. serviceavgift)
pensionär och studerande à 27 € (inkl. serviceavgift)

Från nätbutiken Netticket.fi, Kulturhuset Grand eller vid dörren.

Netticket logo.